Ladik-Samsun blogumuza hos geldiniz ** Welcome to our blog Ladik-Samsun ** Willkommen in unserem Blog Ladik-Samsun ** Welkom op onze blog Ladik-Samsun ** Bienvenue sur notre blog Ladik-Samsun ** Bienvenidos a nuestro blog Ladik-Samsun ** Bem-vindo ao nosso blog Ladik-Samsun ** Benvenuti sul nostro blog Ladik-Samsun ** selamat datang di blog kami Samsun-Ladik ** مرحبا بكم في بلوق Ladik - سامسون ** Добро пожаловать на наш блог Ладик-Самсун ** Velkommen til vores blog Ladik-Samsun ** Καλώς ήρθατε στο blog μας Ladik-Samsun ** ברוכים הבאים אל הבלוג שלנו Ladik-Samsun ** आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग Ladik करने सैमसन **.

20 Ocak 2009 Salı

SEYIT AHMET-I KEBIR ER-RIFAI HAZRETLERI

SEYİT AHMET-İ KEBİR ER-RİFAİ HAZRETLERİ


Doğum yeri ve zamanı ile ilgili kesin bilgiye ulaşılamayan Seyit Ahmet-i Kebir er-Rifai Hazretleri, 1118 yılında Basra şehrinde dünyaya gelen, Rifai tarikatının kurucusu Seyit Ahmet-i Kebir er-Rifai Hazretlerinin, büyük ihtimalle, torunlarından, halifelerinden, dervişlerinden, müritlerinden veya müntesiplerinden (bağlılarından) biridir.

Prof Dr. İsmail Erünsal ile Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak tarafından bir kitap halinde yayınlanan Elvan Çelebi’nin Menakıb’ul-Kudsiyye fi Menasıbi’l-Ünsiyye adlı eserinde belirttiğine göre Seyit Ahmet Hazretleri Orhan Gazi zamanında Horasan’dan Anadolu’ya gelir ve burada bir müddet yaşadıktan sonra 63 yaşında vefat eder.

Nitekim, tarikatın kurucusu olan Seyit Ahmet-i Kebir er-Rifai’den ayırmak için Lâdik’teki “Seyit Ahmet-i Kebir er-Rifai” ye “Küçek (küçük) Seyit Ahmet Rifai” denilmektedir. Gavsu’l-Azam Abdulkadir Geylani’nin neslinden olduğu, I. Abdulhamid devrinde yenilenen türbe üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır.

Kitabe metni şöyledir:

Evliyâ-i tâcü tahtın kutbi Şah Abdülhâmid
Kim ana olmak diler İskender-i Dar’a mürid
Hem anın baş Çühedar-ı Seyyid Abdullah Ağa
Hazret-i Nuri Efendi zâde ol merdi resîd

Gavs-ı Azam Şeyh Abdulkadîr-i dir nesli hem
Seyit Ahmet Hâle olmuştur nesebe ol hafîd
Şimdi anın türbesin himmetle tecdid eyledi
Beyti mâmur oldu dersem de sâf-ı Nur-u Ahmed

Hak Teala hörmeti için ol veli ....nin
Hazret-i Şah-ı Cihanın ömrünü kılsın mezid
Hâle muhtaç oldu mahza kâli birle eyleme
Bu mücedded türbenin seridesin küfdesin?
Dehina üryân-ı sevb kaale yaz tarihini


Seyit Ahmet Hâle gel bu türbedir leys-i cedid 1045 H.?/ 1635 M.


Yaşadığı yıllar ve vefat tarihi hakkında kesin bilgi olmamasına rağmen ,yaşadığı devir hakkında ipuçları veren kayıtlar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Ahmed Eflâkî’nin “Ariflerin Menkıbeleri” adlı eserinde, Seyit Ahmet Kuçek Rıfai hakkındaki menkıbelerde onun, Sultan Veled’in oğlu ve Mevlevi Tarikatının IV. Postnişini olan Ulu Arif Çelebi ile görüştüğü kesin olarak ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, Seyit Ahmet er-Rifai Hazretlerinin Konya’ya gittiği, ateş, şiş ve gürzlerle gösteri yaptığı ve bu zikir şeklini Mevlana’nın kızının çok beğendiği belirtilmektedir. O halde hem Mevlana, hem de torunu Ulu Arif Çelebi ile çağdaş olduğu, 1250-1335 tarihleri arasında yaşadığı söylenilebilir.

Ünlu tarihçi İbn Batuta da 13. yüzyılda Anadolu’ya yaptığı seyahatte Küçek Seyit Ahmet-i Rifai ile karşılaştığını yazar.

Prof Dr. Ahmet Yaşar Ocak, “Menakıb’ul-Kudsiyye fi Menasıbi’l-Unsiya” adlı makalesinde, Seyit Ahmet Hazretlerinin II. Osmanlı hükümdarı Sultan Orhan Bey zamanında yaşamış olduğunu kabul etmektedir.

A.Gölpınarlı, Seyyid Ahmet Hazretlerinin, Amasya’da Ulu Arif Çelebi ile görüştüğünü bildirmektedir.

Seyit Ahmet-i Kebir’in Lâdik’te olduğunu belirten, “Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı ” arşivinde , şahsiyet kayıtları da halen mevcuttur.

490 Numaralı Amasya Muhasebe Defteri’nin 511. sayfasında: “Vakf-ı Zaviye-i Kutb’ul-Arifin ve Gavsü’l-Vasilin es-Seyyid Şeyh Ahmed-i Kebir Kasaba-i Lâdik. 1124 H./1712 M.” tarihi tesbit edilmiştir.

“ Genel Ahbar “adlı eserden ,Seyit Ahmet Hazretlerinin 63 yıl ömür sürdüğü, 40 yıl seyahatle ve dünya işlerinden ayrılıp ilimle meşgul olduğu ve kendi yaptırdığı camide gömülü olduğu anlaşılmaktadır. Caminin vakfiyesi 1351 tarihlidir. (Şu anda bu cami ile ilgili bir kalıntı yoktur). Yaya olarak 7 defa hacca gittiği ve Kur’an-ı Kerim’i ömrü boyunca 1.000 kere hatmettiği yine aynı eserde belirtilmektedir.

1 yorum:

 1. Seyit Ahmet Kebira nın Torunları yız. Seyit Ali Yaşar Hanın Ogulları Cam Alisi Ve Velisin Torunlarından Akkuş Akpınar Kasabasının Ekseriyeti
  Seyit Ahmet Kebir Torunları dır. Cam Lar Çam oğullrı Demirallar Ayanlar,Güneşler Bu Sülaleden
  gelmedir. Bizim secere defterinde Yazar. Seyit Ahmet Kebir ilk önce Selcuklu Subayı olarak Niğde Aksara Tuzköyünde Askeriye Alayı ile kalıyor ve orada Askerler hastalınca, iclerinde birkaç Askerin ölmesinden sonra. Ertugrulgazi tarafından Amasyaya gitmesi için emir veriyor. Amasya yani Ladik e yerleşiyor. Pontuslar yıllar yılı mücadele etmiştir. Hatta Pontuslarla
  savarşırken Şehit düştüğü söylenmektedir. Ladikde bulunan Türbeye vasiyeti üzerine Defnidiliyor.Dede Ali Paşa Kutul Amara Kahranları ve Oğlu Ali Hattat Paşa Miilğmisaki sınırlarını çizen ve Batum Konferansında Rus yanlı Gürcüler tarafından konferansı dağtarak ağır yaralı Kışlaya gelmiş ve 15 gün sora ölmüştür. Hattaın Oğlu Mehmet Demiral Kaınat Usta Kırıkale Silah Fabrikasını Kurucularından ve Karadenizi en büyük ustası idi, ondan Silah yapmasını öğrendiler. Mehmet Ustanın Oğlu Mehmet Demiral ım. Halen Almanyada 1963 den beri İc mimar olarak Endüstri Mobilyaları Planlıyor ve Satıyorum. İleride Herhangi bir geçmişe ait sormak isediğiniz bir konu olursa. doğru olark benden temin edeblirsiniz ' iki binyıllık geçmişi olan bir aile
  fertleriyiz. Amcamızın Oğullarından olan Hocaların Hocası Ömer Çam. Bugünkü Başbakan ve Reisi Cumhurun ve Birçok Millet Vekillerinin Hocasıdır.Bei Facebookdan ve E.Maıl: mehmet@kaına.limited.de den bulabilirsinz. Saygılarımla Mehmet Demiral Telf.0906/4495

  YanıtlaSil